Andreus, Hans
tiểu sử &  tác phẩm 

HANS ANDREUS (1926-1977), nhà thơ Hòa-lan đương đại. Tên thật của ông là Johan Wilhelm van der Zant. Ông đã xuất bản rất nhiều tập thơ. Thi phẩm đầu tay ra mắt năm 1951.

tác phẩm

Cho một ngày mai  (thơ) 
Ngày mai khi tôi chết, / em hãy thuật lại cho cây cối / tôi đã yêu em biết bao. / Hãy thuật lại cho gió / đang leo trèo trong cây / hay rơi xuống từ những cành lá, / tôi đã yêu em biết bao... [bản dịch của nhà thơ Diễm Châu]

Cage  (thơ) 
Cage, khúc tác gia, nói: / sự im lặng không hiện hữu / vì bạn vẫn luôn luôn nghe / sự tuần hoàn của dòng máu chính mình... [bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018