Phạm Nguyên Vũ
tiểu sử &  tác phẩm 

[...] nhà thơ Phạm Nguyên Vũ tất nhiên phải thuộc nhóm Sáng Tạo, và cũng có thể là bạn chơi thân với ban chủ trương, ít nhất là với nhạc sĩ Cung Tiến (thi sĩ Thạch Chương).

(theo Nguyễn Đăng Thường)

tác phẩm

"Một đêm ở Sydney" và những bài thơ khác  (thơ) 
Chùm thơ gồm 8 bài của Phạm Nguyên Vũ, do nhà thơ Nguyễn Đăng Thường sưu tầm và giới thiệu. "Nhân mùa Giáng Sinh, người sưu tầm rất mong độc giả — nhất là độc giả châu Úc — đọc lại bài "Một đêm ở Sydney", cùng một số bài khác, và "khám phá" một nhà thơ ít được nghe nhắc tới khiến tác phẩm của ông có thể bị mai một."


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018