Spoerri, Daniel
tiểu sử &  tác phẩm 

Daniel Spoerri, tên thật là Daniel Isaac Feinstein, sinh năm 1930 tại Galati, Romania. Năm 1942, vừa được 12 tuổi, Daniel cùng bố mẹ chạy sang Thuỵ-sĩ để tránh Đức quốc xã, rồi sống ở đó đến năm 1951. Ông học múa, rồi được tuyển vào làm việc như một vũ công ballet ở Nhà Hát Bern từ 1954-1957. Trong thời gian đó, ông cũng làm đạo diễn một vài cuốn phim ngắn.Năm 1959, ông sang Paris, và bắt đầu đi sâu vào nghệ thuật tạo hình. Năm 1960, ông cùng một số hoạ sĩ lập nên nhóm Tân Hiện Thực, và sáng tác những "tableaux pièges" đầu tiên. Đó là những "bức tranh" được thực hiện bằng cách gắn những đồ dùng thường nhật lên một tấm bảng, rồi treo tấm bảng ấy lên tường để trưng bày. Ông nổi tiếng về những "tác phẩm để ăn" (tức là những "tableaux pièges" trưng bày các đồ dùng nơi bàn ăn). Ông cũng là tác giả của rất nhiều kịch bản trình diễn. Trong những năm 1990, tác phẩm của ông được triển lãm ở nhiều nơi quan trọng trên thế giới, chẳng hạn ở Trung Tâm Văn Hoá Georges Pompidou tại Paris (1990) và Zabriskie Gallery tại New York (1996).

tác phẩm

Sân khấu kịch tự động  (kịch bản) 
Một kịch bản, dưới dạng một đề cương khái quát về ý niệm sân khấu kịch tự động với những chi tiết hết sức thú vị, của Daniel Spoerri (1930~) — nghệ sĩ tạo hình kiêm kịch tác gia Pháp gốc Rumania — lần đầu tiên được giới thiệu đến độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018