Broda, Martine
tiểu sử &  tác phẩm 

MARTINE BRODA sinh năm 1947, là một nữ thi sĩ Pháp, có thơ in trong nhiều tuyển tập thơ Pháp của tủ sách “Pléiade”, chuyên gia về thơ Paul Celan và cũng là một dịch giả nổi tiếng của Paul Celan. Bà cũng là giám đốc nghiên cứu ở CNRS, Paris, về địa hạt thơ.

tác phẩm

SONG HÌNH (tháng bảy-tám 1975)  (thơ) 
các người sẽ tìm lại nhau / khi vũ trụ trút bỏ những nhịp điệu chậm rãi / những chu kỳ và những bầu khí / và các người sẽ tới được cùng nhau / với cuộc gặp gỡ ở đáy thẳm thời gian / của hai hành tinh bất hạnh... [Bản dịch Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018