Phạm Lê Ánh Vân
tiểu sử &  tác phẩm 

Sinh năm 1985. Hiện là sinh viên năm thứ hai, khoa Quan hệ quốc tế, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp. HCM, Việt Nam.

tác phẩm

Khai tử  (thơ) 
Trăng lưỡi liềm đã rơi xuống chưa em ngồi ngửa cổ chờ đợi một ánh thép sẽ ngọt sẽ sắc sẽ nồng nàn bởi mùi anh mùi em quyện vào nhau tan vào nhau hỗn hợp bất định...

boong... boong...  (thơ) 
Đêm. / Đắng chát miệng tôi vừa nếm thứ quả lạ nào rơi xuống từ đâu / Tay vừa trong tay vừa vụt bay, kẻ bước trước người bước sau / ... những lá cỏ cứa vết thương tôi tím đẫm...

Rỗng  (thơ) 
Có thể nào... / Tôi tự đặt mình vào năm dòng kẻ / Thay cho những nốt / mãi / vẫn / không chịu... hiện hình...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018