Collins, Martha
tiểu sử &  tác phẩm 

MARTHA COLLINS sinh tại Omaha, Nebraska, năm 1940. Bà nhận bằng Cử nhân nghệ thuật tại đại học tổng hợp Stanford, và Tiến sĩ tại đại học tổng hợp Iowa. Collins là tác giả bốn tập thơ: Some Things Words Can Do (1998); History of a Small Life on a Windy Planet (1993); The Arrangement of Space (1991), đoạt giải cuộc thi thơ Peregrine Smith; và The Catastrophe of Rainbows (1985). Martha Collins cũng là dịch giả tập thơ Những người đàn bà gánh nước sông (The Women Carry Water, 1997) của Nguyễn Quang Thiều.

Martha Collins nhận được nhiều giải thưởng về thơ và dịch thuật. Hiện nay bà là giáo sư dạy viết văn tại đại học tổng hợp Massachusetts ở Boston và đại học Oberlin.

tác phẩm

Bốn bài thơ  (thơ) 
Bốn bài thơ của Martha Collins (1940~) -- nhà thơ Hoa-kỳ đương đại -- lần đầu đến với bạn đọc Tiền Vệ qua bản dịch Việt ngữ của nhà thơ Ngô Tự Lập.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018