Tutuola, Amos
tiểu sử &  tác phẩm 

AMOS TUTUOLA sinh năm 1920 tại Abeokuta, Nigeria, là cây bút thổ dân Yoruba đầu tiên lừng danh trong văn chương quốc tế đương đại với một lối viết độc đáo sử dụng những chất liệu huyền thoại kỳ ảo trong văn chương dân gian Yoruba và thể hiện bằng thứ Anh văn Phi châu bình dân. Ông đã xuất bản hơn 10 cuốn sách, trong đó những cuốn The Palm-Wine Drinkard (1952), My Life in the Bush of Ghosts (1954), và The Brave African Huntress (1958) là nổi bật nhất. Ông qua đời ngày 8 tháng 6 năm 1997 tại Ibadan, miền Tây Nigeria.

tác phẩm

Con ma cái với bàn-tay-truyền-hình  (thơ) 
Một bài thơ văn xuôi của Amos Tutuola (1920-1997) -- cây bút thổ dân Yoruba nổi tiếng trong văn chương quốc tế đương đại -- lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua bản dịch Việt ngữ của Hoàng Ngọc-Tuấn. Đi kèm với bài thơ là lời bình của Jerome Rothenberg và Pierre Joris.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018