Nangolo, Mvula Ya
tiểu sử &  tác phẩm 

MVULA YA NANGOLO (Namibie). Sinh năm 1943. Nhà báo. Thi phẩm: Thoughts from Exile (1976).

tác phẩm

Từ lưu đày  (thơ) 
Khi tôi trở về từ lưu đày / tôi sẽ van xin ai đó phớt qua người tôi / rất, rất êm ái / và thật dịu dàng khiến tôi yên lòng…


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018