Munyarugerero, François-Xavier
tiểu sử &  tác phẩm 

FRANCOIS-XAVIER MUNYARUGERERO (Rwanda). Sinh năm 1956. Giáo sư đại học Rwanda. Sống ở Pháp nơi ông dạy tại một trường trung học. Thi phẩm: Rayons et nuées (Kigali: Urwego, 1987).

tác phẩm

Trả lại cho thế giới  (thơ) 
Tôi trả lại cho thế giới / một phần của chính nó / và trọn vẹn tôi / trong ngôn từ / trong cảm hứng / trong cách làm của tôi...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018