Martins, Ovídio
tiểu sử &  tác phẩm 

OVÍDIO MARTINS (Cap-Vert). Sinh năm 1928 trên đảo São Vicente. Từng sống lâu năm ở Lisboa, trở lại Cap-Vert hợp tác với nhiều nhật báo và tạp chí. Đã in hai tập thơ bằng tiếng Bồ: Caminhada (1962); Gritarei. Berrarei. Matarei. Não vou para Pasárgada (1973). Ông cũng viết truyện ngắn và thời sự.

tác phẩm

Những kẻ bị đọa đày của gió đông  (thơ) 
Chúng ta là những kẻ bị đọa đày của gió đông! / Để giúp chúng ta / không có những cuộc vận động đoàn kết / không có những trung tâm mở ra cho chúng ta trú ngụ / những cánh tay huynh đệ không vươn tới chúng ta...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018