Kadima-Nzuji, Dieudonné Mukala
tiểu sử &  tác phẩm 

DIEUDONNÉ MUKALA KADIMA-NZUJI (Zaïre). Sinh năm 1947. Dạy ở đại học Brazzaville. Còn là nhà phê bình. Từ 1969 đến 1977 đã cho in ba tập thơ bằng tiếng Pháp.

tác phẩm

Tái bút ngầm  (thơ) 
Bài thơ của tôi không phải tiếng rì rầm / mà là máu mà là nhựa cây nhỏ giọt / từ những màng tang xăm hình của cái trống / vào buổi chiều cuối cùng của cuộc vui...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018