de Andrade, Eugénio
tiểu sử &  tác phẩm 

EUGÉNIO DE ANDRADE sinh ngày 19.1.1923 tại Póvoa da Atalaia, trong vùng Beira Baixa (Bồ-đào-nha). Năm lên 10 tới Lisboa để theo học. Ở đây, nhờ tình thân và những chỉ dẫn của António Botto, ông khám phá các tác phẩm của Fernando Pessoa và đã cặm cụi sao chép lại trên những tập vở học trò, tại Thư viện Quốc gia: Bài ca biển Bài ca toàn thắng của Álvaro de Campos, những bài Ca thi của Ricardo Reis cũng như "bài thơ số VIII" trong tập Người chăn giữ đàn thú của Alberto Caeiro*. Tiếp theo là một vài ấn phẩm, bị chối bỏ sau đó, nhưng chính là với thi tập As mãos e os frutos (1948), và những tác phẩm kế tiếp cho tới ngày nay, ông được nhìn nhận như một trong những nhà thơ quan trọng nhất và có bút pháp độc sáng nhất của thời hậu chiến ở Bồ-đào-nha. Từ 1950 ông sống tại Porto.

(Trích «Lời nói đầu» của Michel Chandeigne trong Matière solaire).

tác phẩm

Muối của Ngôn ngữ  (thơ) 
Trọn vẹn thi tập O sal da Língua, gồm 51 bài thơ của Eugénio de Andrade (1923-2005) — một trong những nhà thơ quan trọng nhất và có bút pháp độc sáng nhất của thời hậu chiến ở Bồ-đào-nha — lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua bản dịch Việt ngữ của nhà thơ Diễm Châu...

Trắng trên trắng  (thơ) 
Trọn vẹn thi tập Branco no Branco, gồm 50 bài thơ của Eugénio de Andrade (1923-2005) — một trong những nhà thơ quan trọng nhất và có bút pháp độc sáng nhất của thời hậu chiến ở Bồ-đào-nha — lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua bản dịch Việt ngữ của nhà thơ Diễm Châu...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018