Ðặng Kim Hiền
tiểu sử &  tác phẩm 

ĐẶNG KIM HIỀN là nhà soạn nhạc và giáo dục âm nhạc hiện sống tại Úc.

website: http://home.vicnet.net.au/~aaf/aboutus2.htm

tác phẩm

Khúc ngẫu hứng trên điệu hò Đồng Tháp  (nhạc độc tấu) 
Khúc ngẫu hứng trên điệu hò Đồng Tháp là một tấu khúc soạn cho đàn tranh 22 dây, lấy làn điệu của câu hò Đồng Tháp làm chất liệu nền để dẫn dắt người nghe vào thế giới âm thanh đương đại qua tiếng đàn tranh...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018