Diagana, Ousmane Moussa
tiểu sử &  tác phẩm 

OUSMANE MOUSSA DIAGANA (Mauritanie, 1951-2001). Giáo sư, nhà ngữ học, nhà thơ và kịch tác gia. Diễn tả bằng tiếng soninké và tiếng Pháp. Thi phẩm: Notules de rêves pour une symphonie amoureuse (1991).

tác phẩm

Ông già và người con  (thơ) 
Hỡi con, con hãy đi đường con và đừng quay lại / Hãy tiếp tục tiến bước, ở nơi có hy vọng / Ta không đòi con vàng, ta không xin con bạc / Hãy kiên trì theo đuổi chính nghĩa của con...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018