Cissé, Ahmed Tidjani
tiểu sử &  tác phẩm 

AHMED TIDJANI CISSÉ (Guinée). Sinh năm 1941. Diễn viên sân khấu và kịch tác gia. Sống tại Paris. Từ 1981 đến 1984 đã in hai thi phẩm bằng Pháp văn.

tác phẩm

Tôi mơ  (thơ) 
Bên một trái bầu / phớt nhẹ chỏm sóng / tôi ghé vào một tảng đá ngầm bằng san hô / nơi cư ngụ một cụ già và một đứa bé / Tôi không biết mình từ đâu tới...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018