Cheney-Coker, Syl
tiểu sử &  tác phẩm 

SYL CHENEY-COKER (Sierra Leone). Sinh năm 1945. Dạy đại học Maiduguri (Nigeria) rồi trở lại Sierra Leone làm báo (The Vanguard) ở Freetown. Còn viết tiểu thuyết. Từ 1973 đến 1990 đã in ba tập thơ bằng Anh văn.

tác phẩm

Là thi sĩ ở Sierra Leone  (thơ) 
Tôi là một nhà thơ đơn độc ở quê hương tôi / tôi tìm kiếm vẻ thật của cuộc đời / ngọn lửa của những ẩn dụ nọc độc của những dòng thơ / quê hương ơi ngươi là trái tim ta sống động như một quang cảnh bị tàn phá...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018