Bamboté, Pierre Makombo
tiểu sử &  tác phẩm 

PIERRE MAKOMBO BAMBOTÉ (Cộng hòa Trung Phi). Sinh năm 1932. Nhà báo, nhà xã hội học, giám đốc thư viện Bangui, rồi nhà ngoại giao. Dạy văn chương Phi châu tại đại học Laval, Québec. Còn là một tiểu thuyết gia. Từ 1960 đến 1973 đã có năm thi phẩm, phần lớn in tại Paris.

tác phẩm

Tôi đến từ xứ sở...*  (thơ) 
Tôi đến từ xứ sở của lao động một tí và câu cá hương suốt năm / của mỗi tuần ba chúa nhật trọn năm ngủ dưới những chùm lá thiệt / Tôi là người ăn đất, người uống rượu của đất...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018