Baptista, Heliodoro
tiểu sử &  tác phẩm 

HELIODORO BAPTISTA (Mozambique). Sinh năm 1944. Nhà báo, người viết truyện ngắn. Thi phẩm: Por cima de toda a folha (Maputo, AEMO, 1987).

tác phẩm

Maïakovski  (thơ) 
Chưa bao giờ phát đạn nổ giữa đầu / lại đem lại vui mừng đến thế / cho những tay chuyên nghiệp buồn chán / và những kẻ làm xảo thuật âm mưu...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018