Barbosa, Jorge
tiểu sử &  tác phẩm 

JORGE BARBOSA (Cap-Vert). 1902-1971. Công chức thuế quan và nhà báo. Một trong những người chủ động phong trào Claridade. Từ 1935 đến 1993 đã có năm tập thơ in bằng tiếng Bồ.

tác phẩm

Bài thơ của biển  (thơ) 
Thảm kịch biển / Nỗi lo ngại biển / luôn luôn / luôn luôn / ở bên trong chúng ta...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018