Somlyó György
tiểu sử &  tác phẩm 

SOMLYÓ GYÖRGY là một nhà thơ Hung-ga-ri. Ông sinh ngày 28.11.1920 tại Balatonboglár, Hung-ga-ri. Thân phụ là nhà thơ kiêm nhà báo nổi tiếng Somlyó Zoltan (1882-1937). Sau khi trải qua thời kỳ chiến tranh trong nhiều trại lao động, Somlyó György theo học văn khoa ở Budapest rồi Sorbonne. Ông được biết tới như một nhà thơ với những thi phẩm hết sức vững chắc về kỹ thuật, tác giả những tiểu luận về thơ và người dịch thơ Pháp, Tây-ban-nha và Nam Mỹ. Chính ông là người dịch Rimbaud sang tiếng Hung, người sáng lập và điều khiển tạp chí quốc tế chuyên về thơ Arion (1965) xuất bản trong nhiều ngôn ngữ. Ông cũng đã... bốn lần đoạt giải thơ “Attila József” ở nước ông.

tác phẩm

Chín bài dụ ngôn giả  (thơ) 
Chín bài thơ của Somlyó György, nhà thơ Hung-ga-ri, với những ý tưởng rất lạ, lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Diễm Châu.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018