Akendengué, Pierre
tiểu sử &  tác phẩm 

AKENDENGUÉ, Pierre. Sinh năm 1944. Nhà thơ xứ Gabon, và là tác giả/nhà soạn nhạc/người trình diễn. Thơ in trong một số tuyển tập, và cũng là lời nhạc ghi trên một số đĩa.

tác phẩm

Quê hương tôi giữa nắng và mưa  (thơ) 
Quê hương tôi lần lữa về hướng biển, / Rồi, đột nhiên lên đường giữa nắng và mưa / Quê hương tôi cuốn những khu rừng của mình / Tựa như một bè lá rụng dọc theo dòng sông / Thật dị kỳ là bước đi chậm rãi của những kẻ trước sau gì cũng phải chết...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018