Nguyễn Minh Huyền
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bài ca tiễn biệt | Một mình  (thơ) 
... Nhưng linh hồn nhỏ đã bay đi / Chỉ còn lại tôi và cuộc sống này / Ngày xóa tên tôi / Khỏi những gì thuộc về thế giới... | Ngõ nhỏ / Con chó tru lên một mình / Đòi ánh sáng bị ngôi nhà xây dở đánh cắp / Vọng lại ngàn tiếng tru đơn độc...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018