Skácel, Jan
tiểu sử &  tác phẩm 

JAN SKÁCEL (7.2.1922 - 7.11.1989), nhà thơ Tiệp, học đại học sau chiến tranh, từng bị cưỡng bức lao động ở Đức, làm nhà báo, công nhân, biên tập đài phát thanh trước khi điều khiển tạp chí Host do domu (‘Người chủ trong nhà’), từ 1963-1969. Được quần chúng trong nước rất yêu mến, ông cũng là một nhà thơ nổi tiếng quốc tế, tác phẩm được dịch sang nhiều nhứ tiếng. Sống ẩn dật từ khi Hồng quân tràn vào Tiệp-khắc, trong lúc tiếp tục công cuộc sáng tác.

tác phẩm

Đêm trong một làng ở miền trung châu | Con đường nhà chúng tôi | Bài sonnet về những cuộc tình của con cháu chúng ta  (thơ) 
Lẳng lặng trong làn nước úa vàng / Sau vườn chuối lúa mọc / Từ con kênh trồi lên những cần vó... | Thật quá dễ tìm ra con đường nhà chúng tôi... | Chúng không phải trộm cắp lẽ nào phải sợ / chúng không chịu giữ kín cuộc tình của chúng / cũng không buồn lẩn tránh / ôm hôn nhau bên những chuyến tàu điện...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018