Harrar, George
tiểu sử &  tác phẩm 

GEORGE HARRAR là nhà viết truyện ngắn và tiểu thuyết, từng đăng tác phẩm trên rất nhiều tạp chí văn học. Truyện ngắn "The 5:22" của ông được chọn vào tuyển tập Best American Short Stories, 1999.

Tiểu thuyết của ông gồm có:
The Spinning Man (Putnam, February 2003)
Not As Crazy As I Seem (Houghton Mifflin, April 2003)
The Trouble with Jeremy Chance (Milkweed Editions, 2003)
Parents Wanted (Milkweed Editions, 2001)
First Tiger (The Permanent Press, 1999)

Ông lớn lên ở Jenkintown, Pennsylvania, tốt nghiệp New York University, và làm việc nhiều năm như một ký giả và biên tập viên cho nhiều nhật báo và tạp chí. Hiện ông đang sống tại Wayland, Massachusetts, cùng vợ là Linda (một nhà làm phim tài liệu), và con trai là Tony.

tác phẩm

Chuyến tàu 5 giờ 22  (truyện / tuỳ bút) 
Truyện ngắn của George Harrar (trong tuyển tập Best American Short Stories, 1999) qua bản dịch của Lã Việt -- dịch giả lần đầu góp mặt trên Tiền Vệ... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018