Chu Dẫn
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bí mật trong thế giới riêng  (truyện / tuỳ bút) 
Thực ra làm một nhà văn đọc nhiều, mơ mộng nhiều, ngồi nhiều, viết nhiều, suy tư nhiều. Hoạt động ít, tiểu tiện ít, đại tiện ít thì chim cũng có teo đi thật. Đặc biệt là nhà văn Việt Nam ở trong nước viết lách sợ hãi bị nhà cầm quyền sờ gáy, bắt bớ thì chim lại càng teo... (...)

Duy ý chí tuẫn nạn  (thơ) 
Hôm nay ngày em, / Ngày vô đạo hay âm đạo? / Vô luân hay tuyệt luân? / Em tắm trong máu còn anh tắm trong kinh...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018