Pacheco, José Emilio
tiểu sử &  tác phẩm 

JOSÉ EMILIO PACHECO sinh tại thành phố Mexico ngày 30.6.1939, được coi như nhà thơ quan trọng nhất của Mễ-tây-cơ kể từ Octavio Paz và Alfonso Reyes. Ông còn viết hai cuốn tiểu thuyết, ba tập truyện ngắn, là tác giả nhiểu tiểu luận và chủ biên nhiều tuyển tập. Ngoài ra, ông cũng là một dịch giả nổi tiếng (Samuel Beckett, Yevgeny Yevtuschenko, Oscar Wilde, T.S. Eliot, Tennessee Williams, Albert Einstein…) Ông đã được tặng nhiều giải thưởng văn chương, trong đó có Giải thưởng Thi ca Toàn quốc Mễ-tây-cơ năm 1969 , Giải José Asunción Silva dành cho tác phẩm hay nhất bằng Tây-ban-ngữ xuất hiện ở bất kỳ nước nào từ 1990 đến 1995, và Giải thương Thi ca và Tùy bút quốc tế Octavio Paz năm 2003. Tác phẩm của ông đã được dịch sang nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Đức, Hy-lạp, Ý, Nhật-bản và Ba-lan. Ông hiện sống và dạy học ở thành phố Mexico. Ông cũng là giáo sư văn chương ở nhiều đại học của Hoa-kỳ, Canada, và Anh quốc…

tác phẩm

Phản quốc tột độ  (thơ) 
Tôi không yêu đất nước tôi. Sự hào nhoáng trừu tượng của nó / vượt quá tầm tay tôi... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]

Cho Việt Nam | Gửi những ai quan tâm | Tuyên ngôn | Tác giả tiết lộ tính cách vô danh của mình | Nguệch ngoạc | Sự khốn cùng của thơ | Viết bằng mực đỏ  (thơ) 
Mùa Xuân trở lại trên sông Cửu long... | Những người khác cứ việc tiếp tục viết / bài thơ lớn... | Chúng ta hết thảy đều là những nhà thơ / của chuyển tiếp | Thơ của tôi không có công chúng... | Viết / là sống / một cách khác... [Bản dịch Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018