Kenny, Robert
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Viên thám tử không thể tìm thấy sự thích thú trong bất cứ vụ án nào  (thơ) 
Tôi, thế là xong. Trống rỗng. Thân xác tôi nằm kẹp tôi vào giữa. Một cặp vỏ sò...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018