Thương Cầm
tiểu sử &  tác phẩm 

SHANG CH'IN (hay SHANG QIN) sinh năm 1930 tại Tứ-xuyên, Hoa lục. Bị cưỡng bách nhập ngũ năm 15 tuổi, đã qua một phần phía nam Trung quốc trước khi lui về Đài-loan nơi ông rời quân ngũ để làm nhiều nghề khác nhau. Nổi tiếng như một nhà thơ Trung-hoa chịu ành hưởng sâu đậm của trường Siêu thực, mặc dù, theo chính ông, ảnh hưởng này chỉ có bề mặt. Ông cũng là tác giả nhiều bài thơ văn xuôi mà ông cho rằng sự phân biệt không còn mấy ý nghĩa trong thơ hiện đại. Đã cho xuất bản hai tập thơ: Mộng hay hừng đông (1969) và Nghĩ bằng chân (1988), tập sau này do chính ông minh họa. Một số thơ mới hơn của ông đã được dịch sang Pháp văn với tựa đề L'oiseau triste (nxb. Le Nyctalope, 1992).

tác phẩm

Cây phong | Tìm kiếm một trái tim  (thơ) 
Một đứa trẻ nhỏ chỉ cho tôi một cái cây bên đường và hỏi: «Cây gì thế?» / Chúng tôi đang ở vào tháng Ba. Tôi bảo: «Một cái cây»...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018