Creeley, Robert
tiểu sử &  tác phẩm 

Robert Creeley sinh năm 1926. Ông đã xuất bản hơn 60 tập thơ. Từ thập niên 50 trở đi, khi ông là chủ biên tờ tạp chí văn chương Black Mountain Review, ông đã có ảnh hưởng rất lớn trong thi ca Mỹ.

tác phẩm

Cho Năm Mới  (thơ) 
Dẹp luôn cái chúng nóchúng ta, / những điểm nhỏ mọn lố bịch / của hận thù nhẫn nại... [bản dịch của nhà thơ Đinh Linh]

Ở ngoài  (thơ) 
Ánh sáng không gặp / cành cây rung rinh. / Cái tôi thấy / làm méo hình dáng... [bản dịch của nhà thơ Đinh Linh]

Bốn bài thơ  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018