Biermann, Wolf
tiểu sử &  tác phẩm 

WOLF BIERMANN, nhà thơ và nhạc sĩ Đức, tác giả tập Cây đàn bằng thép gai. Ông sinh ngày 15.11.1936 tại Hamburg trong một gia đình công nhân cộng sản. Rời Tây Đức qua Đông Đức năm 1953. Học toán, kinh tế chính trị và triết lý. Khởi sự viết những ca khúc chính trị, có tính cách phê phán. Năm 1976, được phép qua Tây Đức trình diễn ca khúc rồi bị nhà cầm quyền Đông Đức không cho trở lại nữa. Từ đấy cư ngụ tại Hamburg… Trong số các tác phẩm của Wolf Biermann có cả một ca khúc khá dài về Việt Nam.

tác phẩm

Lính lính | Quạ | Sáng sớm  (thơ) 
Lính lính rập khuôn xám xịt / Lính lính cùng chung đồng phục / Lính lính, các anh nhiều thế / Lính lính, đâu phải chuyện chơi... | Tấm vải liệm đen bầy quạ cất lên / trên trời chiều nhợt nhạt rồi, hỡi ôi! / hằng ngàn mụ phù thủy ma quái rúc rỉa / con mắt đỏ của trời... | Sáng nay, khi tôi còn nằm trên giường thoải mái / có tiếng chuông thô bạo khiến tôi vùng dậy...

Bài tục dao của người | Diễn từ khai mạc của người ca sĩ  (thơ) 
Ngày trước có một người / một người đặt bàn chân / bàn chân không của mình / nhằm ngay một đống phân... | Những kẻ ngày xưa từng đương đầu với súng máy / sợ cây đàn tôi...

Bốn toan tính rất khác nhau, để nói bằng một cách mới với các đồng chí già  (thơ) 
Hỡi các đồng chí, các đồng chí già, mang những vết sẹo đẫm máu như những huy chương... [Bản dịch Diễm Châu]

Gửi các đồng chí già  (thơ) 
Hãy nhìn tôi, hỡi các đồng chí / Với đôi mắt của các đồng chí mỏi mệt / Với đôi mắt của các đồng chí chai cứng... [Bản dịch Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018