Guadiana, Daniel Flores
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Alice  (truyện / tuỳ bút) 
Không cần đắn đo quá nhiều, Graham quyết định đút bàn chân vào cái lỗ hang nhỏ. Thình lình nó bắt gặp lại cảm giác là lạ như khi nó dúi ống hút bụi vào mặt... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018