Cernuda, Luis
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nếu con người có thể nói ra  (thơ) 
Nếu con người có thể nói ra điều mình yêu mến, / Nếu con người có thể nâng tình yêu của mình lên tới trời cao / Như một áng mây trong ánh sáng... [Bản dịch Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018