Auden, W.H.
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bi ký cho một bạo chúa  (thơ) 
... Hắn đã biết sự ngu xuẩn của con người rõ như mu bàn tay của hắn, / Và hắn vô cùng yêu thích những quân đoàn và những hạm đội; / Khi hắn cười, các nghị sĩ khả kính cũng cười rộ lên, / Và khi hắn khóc thì trẻ con chết trên đường phố... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]

Ôi, hãy nói cho tôi hay sự thật về tình yêu  (thơ) 
Có những kẻ nói tình yêu là một cậu bé, / Và có những kẻ nói ấy là một con chim, / Có những kẻ nói nó khiến thế giới xoay vần, / Và có những kẻ nói điều ấy thật phi lý... [Bản dịch Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018