Steinem, Gloria
tiểu sử &  tác phẩm 

Gloria Steinem là một nhà lãnh đạo phong trào nữ quyền trong những thập niên cuối cùng của thế kỷ 20. Bà cũng là nhà sáng lập của National Women's Political Caucus, Women's Action Alliance, và Ms. -- tạp chí nữ quyền đầu tiên trên thế giới.

tác phẩm

Những cuộc độc thoại của âm đạo: Lời nói đầu  (tiểu luận / nhận định) 
... định nghĩa lại những ý niệm về sinh hoạt dục tính; xét lại những tiêu chuẩn đạo đức phụ hệ về tình dục; đánh vỡ những huyền thoại giả dối về "cái trong sạch, cao sang" và "cái dơ bẩn, tục tĩu"... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018