Prihoda, Filip
tiểu sử &  tác phẩm 

Filip Prihoda, nhà văn Czech, sinh năm 1974.

tác phẩm

Sự khủng bố  (truyện / tuỳ bút) 
Cảm giác điên người bởi những bước chân trong đêm đã choán hết đầu óc tôi... Tôi đang bị theo dõi... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018