Cao Huy
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà khoa học. Thỉnh thoảng viết văn, thơ. Hiện sống cùng phu nhân—Hoàng Ngọc Thư—và hai ái nữ tại thành phố Adelaide, Nam Úc.

tác phẩm

Mối liên hệ  (truyện / tuỳ bút) 
[PHỎNG DỊCH TỪ MỘT VĂN BẢN KHÔNG RÕ TÁC GIẢ] ... Tôi đang viết trả lời lá thư mà bạn sắp viết cho tôi về lá thư mà tôi đã viết cho bạn... (...)

Số  (truyện / tuỳ bút) 
[PHỎNG DỊCH TỪ MỘT VĂN BẢN KHÔNG RÕ TÁC GIẢ] ... Một chuyện đáng kinh ngạc xảy ra cho tôi. Đột nhiên tôi quên mất số 7 đứng trước số 8 hay số 8 đứng trước số 7... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018