de Ory, Carlos Edmundo
tiểu sử &  tác phẩm 

Carlos Edmundo de Ory là một trong những nhà văn quan trọng của văn học Tây Ban Nha thế kỉ 20. Được biết chủ yếu là một nhà thơ có những đóng góp lớn vào quá trình hiện đại hoá thơ ca Tây Ban Nha thời kì sau nội chiến với các tác phẩm có mối liên hệ mật thiết với các trào lưu nghệ thuật tiền phong Châu Âu như chủ nghĩa vị lai, chủ nghĩa dada, chủ nghĩa siêu thực.

tác phẩm

Tường thuật ngắn gọn về chuyện đã xảy ra  (truyện / tuỳ bút) 
Một đêm đẹp trời, có một người đàn ông dừng lại trên đường say sưa ngắm trăng, đột nhiên gã kêu toáng lên trong khi mắt vẫn không rời cái đĩa bạc sáng ngời trên nền trời ấy... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018