Jones, Cori
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Linh mục  (truyện / tuỳ bút) 
Mùa xuân tôi lên mười sáu, chị Kathleen của tôi đưa tôi đến nhà thờ. Chị vừa trở về từ Pittsburgh và chị nói chỉ có bọn gái đô thị mới mang giày cao gót như tôi... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018