Nhật Tuấn
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Con khủng long cuối cùng  (truyện / tuỳ bút) 
…“…Vào thời kỳ băng hà của tâm hồn con người, mọi thứ đều bị tuyệt diệt ngay cả con khủng long cuối cùng của chủ nghĩa lãng mạn…”… (...)

Tặng phẩm cho em  (truyện / tuỳ bút) 
Người đàn ông ngồi cuối xe khóc lặng lẽ. Không ai nhìn thấy những giọt nước mắt đang làm nhoà cặp kính đen to tướng... (...)

Ngày đẹp trời  (truyện / tuỳ bút) 
Mờ sáng, một anh kỹ sư từ ca ba trở về, đi lẫn vào đám người mệt mỏi và thèm ngủ... (...)

Con tàu trắng đi trong khói nắng  (truyện / tuỳ bút) 
Bên này sông là công trường, bên kia sông là bến tàu thị trấn nhỏ miền núi... (...)

Anh Tiếng Vọng  (truyện / tuỳ bút) 
Có một anh Tiếng Vọng quanh năm nằm một mình trong hang đá lạnh. Một hôm anh nghe thấy tiếng gọi... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018