Hồ Quỳnh Như
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Rỗng  (thơ) 
... không khí kẹt cứng nhiều nghi vấn / những con chữ đi lại trong đầu / bám víu hiện tại / một ngày nằm nhai khoảng trống / vô(số)vị...

Nắng Thiên An  (thơ) 
mùa này Huế thuờng tạt vào mặt / du khách những cơn nắng / rát khô trí nhớ // buổi trưa / trên đồi Thiên An / gió đồng loã với những bụi cây thông / phát ra chuỗi âm lỏng / rưng rức mặt đất...

Không thể  (thơ) 
nắng bên ngoài đã chết / bóng tối ngày thắp lên / đêm mắt mù ánh sáng / anh còn làm thơ không? // tình xưa (nay) qua đời / lòng người chôn vội vã / chim chiều cánh cụt bay / anh còn làm thơ không?...

Khát thơ  (thơ) 
em cứ làm thơ lột trần truồng sự thật / em cứ làm thơ tháo cởi ẩm ướt đêm / em cứ làm thơ khai thông vùng uất nghẽn / và em nhớ gội rửa thơ thật sạch / chỗ thâm u...

Phương trình  (thơ) 
Giả như một thằng mù / không có sự thấy / thì giữa các màu (trắng,đen,đỏ,vàng...) / có khác biệt nhau chăng? // nếu không có vàng / thì đỏ từ đâu ra? / nếu không có trắng / hỏi đen do đâu có?...

Loạn  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018