Bubien, M. Stanley
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Dư hương bàn tay của hắn  (truyện / tuỳ bút) 
Khi đang bước chậm lại để xuống hầm ga tàu điện, tôi thấy người đàn ông say rượu ấy. Nuốt nước bọt hai lần, tôi níu tà váy chặt vào hai cổ chân... (...)

Gặp Thượng Đế  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi e dè nhìn gã khi gã sải bước về phía tôi với mặt mày hớn hở... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018