Phạm An Nhiên
tiểu sử &  tác phẩm 

Quê quán Thái Bình, Bắc Viêt. Đến Hoa Kỳ năm 1975, Kỹ sư nghiên cứu khoa học, làm thơ , làm báo, dịch giả, viết dưới nhiều bút hiệu khác nhau. Chủ bút Nha Magazine, tạp chí song ngữ phát hành tại California, Hoa Kỳ http://www.nhamagazine.com

Thơ đã đăng trong các tạp chí Văn, Chủ Đề và các báo liên mạng . Thơ Anh Ngữ trong các tác phẩm Letters from The Soul (International Library of Poetry 2002), The Silence of Yesterday (CN 2001)

Thơ đã xuất bản:
- Nỗi Đam Mê Muộn Màng (HAT 1997)
- Tình Cờ (VT 2000)

tác phẩm

Ở đây mỗi ngày...  (thơ) 
Còn chút ánh sáng cuối đường hầm / mà bao nhiêu kẻ cứ tranh nhau che đậy...

Chợ chiều...  (thơ) 
Cứ rêu rao mãi nỗi buồn quá / cũ, khi lá mùa còn mới lắm..

Chợ chiều...  (thơ) 

Còn những giấc mơ  (thơ) 

Tận  (thơ) 

Phận  (thơ) 

Ngậm  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018