Sojfer, Isabelle
tiểu sử &  tác phẩm 

Isabelle Sojfer là một nhà văn ở Paris, đã xuất bản một tiểu thuyết và đăng nhiều truyện ngắn trên một số tạp chí văn chương Pháp ngữ, trong số đó có tờ Nouvelle Revue Française. Cô bắt đầu viết truyện bằng Anh ngữ từ năm 2000, và đã có truyện cực ngắn đăng trên Café Irreal.

tác phẩm

Đại Lộ Không Bao Giờ  (truyện / tuỳ bút) 
Một trong những nhân vật trong truyện của tôi ở Phố Gần, thuộc vùng Mejorado. Một đêm nọ, ở chương năm... (...)

Chiếc tủ lạnh  (truyện / tuỳ bút) 
Sau khi chết, bà ngoại tôi không chịu ra nghĩa địa... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018