Paley, Grace
tiểu sử &  tác phẩm 

Grace Paley ra đời ở Bronx, New York, năm 1922, trong một gia đình người Nga gốc Do Thái. Theo học tại Hunter College và New York University. Trong những năm 1960, bà dạy tại Columbia University và Syracuse University, rồi ở Sarah Lawrence College. Bà là một nhà thơ và một nhà văn viết truyện ngắn. Có lần được hỏi tại không viết tiểu thuyết, bà đáp: "Nghệ thuật thì quá dài, và đời thì quá ngắn." Ngoài giải thưởng Edith Wharton Citation of Merit, bà còn nhận Guggenheim Fellowship, Senior Fellowship từ National Endowment for the Arts, và giải thưởng của National Institute of Arts and Letters. Bà còn là một nhà tranh đấu cho nữ quyền và hoà bình.

Tác phẩm chính:
The Little Disturbances of Man (Garden City: Doubleday, 1959) [tập truyện]
Enormous Changes at the Last Minute (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1974) [tập truyện]
16 Broadsides (St. Paul: Bookslinger, 1980) [thơ]
Goldenrod (Penobscot: Granite Press, 1982) [thơ]
Leaning Forward: Poems (Penobscot: Granite Press, 1985) [thơ]
Later the Same Day (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1985) [tập truyện]
The Collected Stories (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1995) [tập truyện]
Just as I Thought (New York: Farrar, Straus & Giroux,1999) [tiểu luận]

tác phẩm

Mẹ  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi vẫn thường khao khát nhìn thấy mẹ tôi nơi ô cửa... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018