Takemitsu Toru
tiểu sử &  tác phẩm 

TAKEMITSU TORU (武満 徹) sinh năm 1930, từ trần năm 1996. Takemitsu là một trong vài khúc tác gia quan trọng nhất của âm nhạc Nhật Bản đương đại. Ông cũng là một nhà văn.

tác phẩm

Tiết tấu  (truyện / tuỳ bút) 
Tiết tấu đều đều của chuyến xe lửa đi xuyên qua thân xác chúng tôi, vỗ đập phía trong những lớp da rịn mồ hôi... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018