Giles, Molly
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Người mẫu của nhà văn  (truyện / tuỳ bút) 
... "Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì," tôi nói, và nhà văn đầu tiên hỏi, "Thân thể của cô trông như thế nào?" ... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Chồng của nhà thơ  (truyện / tuỳ bút) 
[...] nhưng rồi trong đêm đó, khi nàng ngủ, chàng sẽ nằm trong giường của họ và đăm đắm nhìn ánh trăng xuyên qua một vết nứt trên kính... [Bản dịch của Trần Tuệ Minh] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018