Nam Nguyên
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Cuộc chia ly | Gửi người đàn ông trên bè trong cơn bão Damrey  (thơ) 
... Đừng cho lũ mòng biển ăn bánh mì / Bạn phải mất bốn năm / Để nhìn đôi mắt chúng: đôi mắt của tự do / Đôi tay bạn: đôi tay của quá khứ // Và cả đời nhìn chúng bay đi... | ... Soạn dòng tin nhắn: - Sao anh không vào đất liền? / Và khóc ngon lành, trước tiếng kêu cứu của một thân cây...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018