Kiều Maily
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Khóc Phan Rang | Cười Phan Rang | Khi nó xảy đến...  (thơ) 
Phận người quê đã từng bỏ mặc dập vùi / của toan tính và áp đặt / suốt cơn động kinh của lịch sử / mùa hạn lại về chở khối gió hanh thổi rát hồn thi sĩ... | ... Và lúc ấy biển... / biển làm gì? / giận dữ một hồi, rồi thôi / tiếp tục gầm gừ điệu nhạc muôn năm cũ...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018