Phan Ni Tấn
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đêm, bức hoạ  (thơ) 
[TƯỞNG NIỆM ĐINH CƯỜNG (1939-2016)] ... Đêm không gian em thổi vào nắm cọ / Vẽ mây bay đi và gió bay lên / Bức hoạ sau cùng cần thêm miếng sáng / Em vẽ miếng ngày nảy nở giữa đêm...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018