Tâm Thường Định
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tiễn đưa hoạ sĩ Đinh Cường  (thơ) 
[TƯỞNG NIỆM ĐINH CƯỜNG (1939-2016)] ... Giữa hội hoạ mênh mông / Anh thuỷ tinh trầm mặc / Giữa cuộc đời huyễn hoặc / Anh nhẹ gót ra đi // Tranh có phải xuân thì / Mà hương bay ngào ngạt / Đến và đi đâu khác / Sanh tử cũng không hai...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018